Interpelacja w sprawie Straży Granicznej - Poseł Jarosław Zieliński
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 23 2015 12:11:56
   Szanowni Państwo,
   nie ma chyba ważniejszej sprawy niż nasze bezpieczeństwo. Wobec aktualnych zagrożeń, zwłaszcza związanych z sytuacją na wschodzie (konflikt rosyjsko-ukraiński), ale także wynikających z dużej fali imigracji do naszego kraju, zdecydowanemu wzmocnieniu powinna podlegać Straż Graniczna.

Treść rozszerzona
   Szanowni Państwo,

   nie ma chyba ważniejszej sprawy niż nasze bezpieczeństwo. Wobec aktualnych zagrożeń, zwłaszcza związanych z sytuacją na wschodzie (konflikt rosyjsko-ukraiński), ale także wynikających z dużej fali imigracji do naszego kraju, zdecydowanemu wzmocnieniu powinna podlegać Straż Graniczna. W moim przekonaniu, na wypadek zagrożenia wewnętrznego powinna ona być przygotowana również do funkcji wojskowych i stanowić wraz z Siłami Zbrojnymi system obronny Rzeczypospolitej. Tymczasem funkcjonariusze Straży Granicznej zostali pozbawieni broni długiej, a na ich wyposażeniu pozostała jedynie broń krótka, służącą do ochrony osobistej.

   Tym niepokojącym działaniom staram się przeciwstawić w mojej interpelacji poselskiej skierowanej do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Przesyłam Państwu jej treść z prośbą o poinformowanie o niej opinii publicznej.

   Z wyrazami szacunku


Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo i Sprawiedliwość


Interpelacja poselska w sprawie zabezpieczenia polskich granic przez Straż Graniczną oraz braku wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej we właściwe elementy uzbrojenia - pdf