V Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć"
Dodane przez cc_admin dnia Luty 26 2017 15:51:51
   Zwracamy się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych oraz młodzieży o życzliwe przyjęcie wzorem lat poprzednich propozycji udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w V Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Przeprowadzone dotychczas cztery edycje Konkursu udowodniły, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne.
Treść rozszerzona„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi,
narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce
ludzi wielkich, kończy się.”


Prymas Stefan Wyszyński

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości.”


Marszałek Józef PiłsudskiSzanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Nauczyciele, Katecheci, Rodzice
Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich,
Czcigodni Księża,
Drodzy Uczniowie,
wszyscy zainteresowani


   Zwracamy się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych oraz młodzieży o życzliwe przyjęcie wzorem lat poprzednich propozycji udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w V Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Przeprowadzone dotychczas cztery edycje Konkursu udowodniły, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne. Za każdym razem w kolejnych edycjach Konkursu do komisji konkursowej wpływało po kilkadziesiąt prac z całego województwa podlaskiego, a zainteresowanie Konkursem wyrażali nawet młodzi ludzie z innych regionów. Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje do formułowania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza naszej młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

   W tym roku, już po raz trzeci, w ramach Konkursu przedmiotem badań i głębszej refleksji będzie Obława Augustowska. W związku z poszerzeniem zakresu tematycznego pełny tytuł Konkursu brzmi: V Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Pragnę przypomnieć, że w tym roku przypada 72. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku, a więc dwa i pół miesiąca od zakończenia II wojny światowej na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku jest wciąż niepełna, nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak przez dziesiątki lat w przypadku Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach w przypadku Katastrofy Smoleńskiej.

   Trzy lata temu z inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Dwa lata temu z inspiracji Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Księdza Prałata Stanisława Wysockiego oraz badacza najnowszych dziejów Polski prof. Krzysztofa Jasiewicza zostało zaproponowane Sejmowi uchwalenie ustawy ustanawiającej Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku dzięki inicjatywie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

   10 kwietnia 2017 roku będziemy obchodzić 7. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Jak stwierdziliśmy w przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

   W wielu miejscach w Polsce i w naszym regionie obchodom 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 72. rocznicy Obławy Augustowskiej i 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zostanie nadany godny i uroczysty charakter, a organizowane w szkołach akademie, apele, spotkania w miejscach pamięci, programy artystyczne i inne przedsięwzięcia rocznicowe będą miały głęboki wymiar edukacyjny i wychowawczy. Warto skorzystać z możliwości uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez ludzi, instytucje i środowiska, którym rzeczywiście zależy na prawdzie i pamięci o wydarzeniach z naszej najnowszej historii.

   Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów, może stać się udział w Konkursie „By czas nie zaćmił i niepamięć”, do którego raz jeszcze zapraszamy i zachęcamy.

   Podobnie jak poprzednio, tegorocznej piątej edycji Konkursu patronować będą środki publicznego przekazu. O przyjętym i sprawowanym przez nie patronacie osobno poinformujemy.

W załączeniu: regulamin Konkursu.

Z wyrazami szacunku


Podlaski Kurator Oświaty         Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jadwiga Mariola Szczypiń                           Jarosław Zieliński

Białystok, 22 lutego 2017 roku

List poselski dotyczący konkursu - pdfRegulamin konkursu V edycji - pdfKarta zgłoszenia (załącznik nr 1) - pdf